Specialisaties

Wij zijn een allround logopediepraktijk, met twee specialisaties:

  • Lees- en spellingsproblemen vanuit de fonologie
  • OMFT

De vakgebieden die wij binnen een praktijk behandelen dienen door minimaal 2 logopedisten beheerst te worden. Onze specialisaties behoren tot de basiskennis van al onze logopedisten.

bjarna2

lees en spelling

Lees- en spellingsproblemen

Onze gespecialiseerde logopedisten kunnen een kind ondersteunen bij het ontwikkelen van het lezen en spellen. Dit kan al vanaf groep 2. De begeleiding kan voortduren tot en met groep 8. Bij de behandeling van het lezen trainen we de auditieve vaardigheden en/of effectieve leesstrategie. Ook het begrijpend lezen komt aan de orde. Tijdens het trainen van de spelling starten we bij de basis. Van daaruit werken we aan de verschillende spellingsregels en de nakijkstrategie van de leerling. Gedurende het behandeltraject wordt er samengewerkt met school.

OMFT

Duim-, vinger- of speenzuigen, open mondgedrag, slikken met de tong tussen de tanden/kiezen en slissen zorgen voor het verminderd functioneren van de spieren in en om de mond. Oromyofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie (gericht) op het trainen van deze spieren. Het is een kortdurende intensieve therapie. Gedurende het behandeltraject wordt er samengewerkt met de tandarts/orthondontist.

test

Logopedist gebonden specialisaties:

jitka

Preverbale logopedie (Wendy Liedorp / regio West en Christa Vroegindeweij / regio Oost)

Wendy en Christa zijn preverbaal logopedist. Een preverbaal logopedist behandelt, na het volgen van na- en bijscholing, eet- en drinkproblemen bij baby’s en zeer jonge kinderen.

Tijdens de logopedische begeleiding krijgt u, afhankelijk van de problematiek, advies over bijvoorbeeld:

  • De houding tijdens het voeden/eten
  • Orale stimulatie bij sondevoeding
  • Het stimuleren van het kauwen
  • Het soort speen of lepel
  • Het geven van lepelvoeding
  • Het wennen aan stukjes eten
  • De prikkelverwerking in de mond

Down Syndroom (specialisatie Ellen Fidder / regio West)

Het werken met kinderen met Down Syndroom: Early Intervention, trainen en stimuleren mondmotoriek, taalontwikkeling, Leespraat en pictolezen. Ellen heeft extra scholing gevolgd op het gebied van Down Syndroom.

Voor meer informatie over Down Syndroom en logopedie klikt u op de onderstaande link.

Klik hier

down2

Back to Top