Samenwerking ‘de Poort’: EED-behandeling gemeente Hardenberg mogelijk

Samenwerking met ‘de Poort’ maakt EED-behandeling in gemeente Hardenberg mogelijk
Meer dyslexiezorg in Gezondheidscentrum ‘De Schans’

Hardenberg – Logopedisch Spectrum Nederland, met ruim veertig locaties, is recentelijk een samenwerking aangegaan met praktijk ‘de Poort’.
Een belangrijke ontwikkeling, want die samenwerking maakt de behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) voor kinderenin het (s.)b.o. vanaf 7 jaartot en met 12/13 jaar in de gemeente Hardenberg met ingang van 1 september 2016 mogelijk. Een belangrijke stap ook in de Jeugdzorg, waarvoor gemeenten sinds januari 2015 verantwoordelijk zijn en waar Dyslexiezorg onder valt.

Logopedisch Spectrum Nederland
Logopedisch Spectrum Nederland heeft een doorgaande behandelingslijn ontwikkeld van beginnende geletterdheid naar dyslexieonderzoek. Hierbij wordt aandacht besteed aan onder meer taal-/spraakontwikkeling, fonologische vaardigheden en voorbereidend lezen. Kinderen vanaf groep 1 kunnen hierin worden begeleid.
Wanneer een kind, halverwege groep vier, ernstige uitval op het technisch lezen van woorden en/of spelling blijkt te vertonen, dan kan dit kind via school worden doorverwezen naar de dyslexiezorg. Ouders kunnen hierbij zelf kiezen bij welke dyslexiezorgaanbieder zij hun kind willen laten onderzoeken en eventueel behandelen.

De Poort
Praktijk ‘de Poort’, sinds 2004 in Hoogeveen gevestigd, komt op uitnodiging van Logopedisch Spectrum Nederland naar Hardenberg. De praktijk is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen/jongeren van 6 tot 18 jaar. Vooral kinderen met leerproblemen, zoals lees-, spelling- en rekenproblemen vormen de doelgroep van de praktijk, maar ook kinderen met sociaal-emotionele of ontwikkelingsproblemen kunnen bij ‘de Poort’ terecht.
Voor de EED-dyslexiebehandeling in de gemeente Hardenberg maakt ‘de Poort’ gebruik van Gezondheidscentrum ‘De Schans, De Schans 9a15, 7773 AA Hardenberg. De Schans is één van de locaties van Logopedisch Spectrum Nederland in Hardenberg.
Aanmelding voor dyslexieonderzoek bij ‘de Poort’ is voor kinderen uit de gemeente Hardenberg vanaf heden mogelijk: 0528 35 44 34.