Logopedisch Spectrum Nederland opent nieuwe vestiging in Vroomshoop

Logopedisch Spectrum Nederland opent op 17 augustus 2015 een vestiging binnen PCBO Vroomshoop, op basisschool ‘de Linde’. De praktijk is voor de leerlingen van alle basisscholen toegankelijk. Ook is de praktijk toegankelijk voor kinderen van 0-4 jaar.

Logopedie bij u op school

Vanaf 17 augustus 2015 is het voor de leerlingen van PCBO Vroomshoop mogelijk om op school logopedie te volgen bij een logopedist van Logopedisch Spectrum Nederland.

Logopedisch Spectrum Nederland is een allround logopediepraktijk, met twee specialisaties:

  • OMFT
  • Lees- en spellingsproblemen (dyslexie)

Logopedist

Logopedist Heleen Boscheleen 1h werkt op maandag op praktijklocatie de Linde in haar “eigen” logopediekamer. Heleen werkt ruim 6 jaar bij Logopedisch Spectrum Nederland en is gespecialiseerd in Dyslexie en OMFT. Vanaf 2 oktober is ook logopedist Lonneke Oenema werkzaam op deze locatie. Zij is elke vrijdag aanwezig. Beide logopedisten hebben diverse cursussen gevolgd op het gebied van articulatie, taalontwikkeling en stotteren.

Werkwijze

U kunt bij ons terecht na verwijzing door uw huisarts. De kinderen krijgen een leuke oefenmap en iedere week oefeningen mee naar huis. Ook de huisarts en de school worden geïnformeerd door de logopedist. Dit gebeurt overigens alleen na toestemming van de ouders/verzorgers.

De werkwijze van de logopedist binnen de school is exact hetzelfde als in de vrije vestiging.

Waarom logopedie op school?

Als de logopedist op school werkzaam is, bespaart dit tijd (bijvoorbeeld reistijd van de ouder/verzorger). Ook zijn de contactmomenten tussen de leerkracht, de IB-er en de logopedist nog makkelijker te realiseren.

De logopedist is voor en tijdens schooltijd aanwezig. Natuurlijk is de logopedist ook tijdens schoolvakanties aan het werk.

Ouderbetrokkenheid

De ouder/verzorger is ook op school altijd aanwezig bij de logopedische behandeling en is daardoor op de hoogte van wat er tijdens de behandeling wordt aangeboden en geoefend.

De zorgverzekeraars hebben ook regels voor de aanwezigheid van de ouder/verzorger tijdens de logopedische behandeling. Is de ouder/verzorger te weinig aanwezig, dan ontstaat het risico dat de logopedische begeleiding niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars.

Kwaliteit

Wanneer wij “logopedie op school” aanbieden, houden wij ons ook aan de kwaliteitsrichtlijn van de NVLF.

Alle logopedisten werkzaam bij Logopedisch Spectrum Nederland zijn geregistreerd in het Kwaliteits Register Paramedici.

Aanmelden

Aanmelden voor logopedie kan via het centrale aanmeldnummer:
06 – 485 937 61.