Logopedisch Spectrum Nederland ook in Wierden!

Vanaf 1 januari 2016 is Logopedisch Spectrum Nederland ook in Wierden te vinden.

wierdenLogopedisch Spectrum Nederland is een all-round logopediepraktijk. Opgericht in 2003 door logopediste Marjoleine Huitema. Inmiddels zijn er verschillende vestigingen in het oosten, noorden en westen van Nederland. De locatie in Wierden is gevestigd in Gezondheidscentrum De Oosterhof, Akeleistraat 26. Lindsey Bent, logopediste en tevens orthopedagoge zal in Wierden werkzaam zijn. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 814 64 568. Aanmelden kan ook via telefoonnummer 06 485 93 761.

Kwaliteit

Logopedisch Spectrum Nederland biedt kwalitatief hoogstaande logopedie en door onze succesvolle aanpak behaalden wij in januari 2015 de vrijwillige Kwaliteitstoets met vlag en wimpel. Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. De logopedisten volgen naast externe scholing jaarlijks ook enkele dagen scholing via ons interne scholingsaanbod. Er zijn binnen de organisatie naast de twee teamleiders ook twee coördinatoren kennis & kwaliteit werkzaam. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke kwaliteit. Ze coachen de logopedisten, verzorgen het inwerktraject voor nieuwe collega’s en organiseren interne scholing.

Specialisaties

Logopedisch Spectrum Nederland is gespecialiseerd in het behandelen van lees- en spellingsproblemen (dyslexie) en OMFT. Voor de begeleiding van dyslectische kinderen werken wij nauw samen met Berkel-B.

OMFT behelst het trainen van de spieren in het mondgebied en de tongplaatsing. Vaak gaat therapie in samenwerking met een tandarts/orthodontist. Het voordeel van de therapie kan zijn dat de beugeltijd verkort wordt.

Dyslexie

De samenwerking met Berkel-B is uniek. Gezamenlijk zorgen beide organisaties ervoor dat de begeleiding van dyslectische kinderen compleet en dichtbij is. Het onderzoek naar en de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie vindt plaats door Berkel-B (desgewenst kan de leerling op de school behandeld worden). Hiervoor is het kind vaak al bekend bij de logopedist vanwege bijvoorbeeld spraak-, taalproblemen, moeite met auditieve vaardigheden, spellend/radend lezen, etc.

Werkwijze

U kunt bij ons terecht na verwijzing door uw huisarts. Kinderen krijgen een leuke oefenmap en iedere week oefeningen mee naar huis. Een ouder of verzorger is altijd aanwezig tijdens de behandeling. ‘Zo weet u precies welke vorderingen er worden gemaakt en wat u thuis kunt oefenen’, vertelt Marjoleine Huitema. Ook de huisarts en de school worden geïnformeerd door de logopedist. ‘Dit gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van de ouders’, vult collega Lindsey Bent aan.