Algemene informatie

Op deze pagina vindt u informatie over logopedie bij Logopedisch Spectrum Nederland.

Logopedisch Spectrum Nederland heeft op 1 oktober 2019 voor de vierde keer op rij met vlag en wimpel de kwaliteitstoets behaald, de certificering is 2 jaar geldig.

Wilt u informatie over één specifieke locatie, klik dan op de onderstaande button.

Vestigingen

jago

Algemene informatie

 • Lees- en spellingsproblemen (bijv. ten gevolge van auditieve problemen)
 • OMFT (bijv. verkeerd slikken, open mond gedrag)
 • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen (preverbale logopedie)
 • Logopedische aspecten van het Down Syndroom (hier kunt u meer lezen over Down Sydroom en logopedie)
 • Taal (bijv. laat gaan spreken, in korte zinnen spreken, weinig woorden weten)
 • Spraak (bijv. slissen, schisis, bepaalde letters niet kunnen zeggen)
 • Afasie en dysartrie (bijv. ten gevolge van een beroerte of ongeval)
 • Stem (bijv. een hese of schorre stem, niet luid kunnen spreken, een pijnlijke keel)
 • Onvoldoende begrijpend lezen
 • Stotteren
 • In onze flyer ‘Wanneer logopedie op de basisschool?’ benoemen we de signalen bij kinderen op de basisschool die aanleiding kunnen geven om een logopedist te bezoeken.
  Klik hier om de flyer digitaal te lezen of te downloaden.

De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten.
Afhankelijk van de problematiek wordt een cliënt 1 of 2 maal per week ingedeeld.

De ouder/verzorger is altijd aanwezig bij de logopedische behandeling en is daardoor op de hoogte van wat er tijdens de behandeling wordt aangeboden en geoefend.

De zorgverzekeraars hebben ook regels voor de aanwezigheid van de ouder/verzorger tijdens de logopedische behandeling. Wanneer de ouder/verzorger te weinig aanwezig is, ontstaat het risico dat de logopedische begeleiding niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars.

Tijdens de eerste afspraak zal de logopedist een anamnese afnemen. Afhankelijk van de klacht zal deze kort of wat langer duren. Na de eerste afspraak volgt meestal een fase van onderzoek. Na het onderzoek zal de logopediste een behandelplan opstellen. Dit behandelplan wordt uitvoerig met u besproken en u op schrift overhandigd. Ook uw (huis)arts ontvangt hier, na uw schriftelijke toestemming, een exemplaar van.
Elk half jaar wordt het onderzoek herhaald en het behandelplan geëvalueerd.
Ieder kind in onze praktijk krijgt een aantrekkelijke oefenmap.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijker te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u in principe zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist. Bij Logopedisch Spectrum Nederland heeft u altijd een verwijsbrief nodig. Dit omdat niet alle zorgverzekeraars de DTL vergoeden. Ook de vervolgmachtiging na 1 jaar blijft gehandhaafd.
Voor het bezoeken van een logopedist heeft u altijd een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. De verwijsbrief kunt u bij uw eerste bezoek aan uw logopedist overhandigen.
In de zorg is het verplicht uw burgerservcenummer (BSN) te verifiëren. Zo weet de zorgverlener zeker dat u degene bent die hoort bij het BSN en de gegevens in de administratie. Voor meer informatie over het burgerservicenummer (BSN) klik hier om de folder ‘het burgerservicenummer (BSN) in de zorg’ te bekijken.
Klik hier om onze privacy policy te bekijken.
Logopedie zit in het basispakket (2014) en valt onder het verplichte eigen risico van € 360,00 (dit verandert jaarlijks). Dit eigen risico geldt alleen bij betalende verzekerden. Voor kinderen die op de polis van de ouders zijn meeverzekerd geldt geen eigen risico. Lees voor het bezoeken van onze praktijk altijd uw polisvoorwaarden. Waar u verzekerd bent, maakt voor ons niets uit. Bij uw eerste bezoek aan de praktijk maken wij een kopie van uw verzekeringsbewijs. Dit is voor onze administratie. Het is dus prettig wanneer u uw pasje of polisblad de eerste keer meeneemt.
Wij sturen onze factuur rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij. Voor de behandelingen die onder het verplichte eigen risico vallen (alleen bij volwassenen) krijgt u van uw verzekeraar de rekening toegestuurd.

Voor actuele informatie over facturen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekering.

Het kan voorkomen dat het de logopedische behandeling ten goede komt, wanneer uw logopedist contact heeft met bijvoorbeeld de leerkracht van uw school of de KNO-arts die u naar logopedie verwees. Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming. Tijdens de eerste afspraak wordt u gevraagd hiervoor schriftelijk toestemming te geven.
Wij proberen onze klanten zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat er een week geen logopedie is, omdat uw logopedist bijvoorbeeld een cursus volgt. Wij zorgen er dan voor dat u deze week thuis door kunt oefenen of dat de behandeling in overleg met u op een ander tijdstip plaats vindt. Het kan ook voorkomen dat uw logopedist wordt vervangen door een collega logopedist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.
Op onze hoofdlocaties (Heemserveen, Acacialaan – Pijnacker, Zevenkamp en Berberisweg – Rotterdam) bieden wij de mogelijkheid om in de avonduren een afspraak te maken. De openingstijd van het avondspreekuur is van 17.00 tot 21.00 uur. De overige locaties hebben de mogelijkheid om ten minste 5 dagdelen per week afspraken in te plannen.
Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van onze behandelingen.
Iedere logopedist die werkzaam is binnen onze organisatie staat ingeschreven in het (Basis)kwaliteitsregister Paramedici.

 

Annuleren van een afspraak

Bent u verhinderd voor uw afpraak?

Dan dient u de afspraak 24 uur van te voren telefonisch te annuleren bij de behandelend logopedist (of inspreken op de voicemail). Voor het telefoonnummer zie pagina contact. Annuleren per mail of sms is niet mogelijk.

Bij ziekte kunt u de afspraak voor 08:15 uur op dezelfde dag telefonisch annuleren bij de behandelend logopedist. Voor het telefoonnummer zie pagina contact. Na 08:15 uur wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Annuleren per mail of sms is niet mogelijk.
Wanneer u een afspraak niet of niet correct annuleert, ontvangt u van ons een nota. Deze nota bedraagt 75% van het totaaltarief. Dit tarief is landelijk vastgesteld.

De 75% nota kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar, omdat u zorgverzekeraar vindt dat u verantwoordelijk bent voor het tijdig annuleren van uw afspraak.

 

Klachten

In onze logopediepraktijk wordt door alle logopedisten op een zorgvuldige en klantvriendelijke manier gewerkt.
Toch kan het gebeuren dat niet alles naar wens verloopt. Het kan om kleine problemen gaan die zonder veel moeite
besproken en opgelost kunnen worden. Soms gaat het om grote problemen of bent u niet tevreden over de geleverde zorg.
Het is belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte stelt, zodat wij er alles aan kunnen doen om het probleem samen met u op te lossen. Bovendien kunnen wij daarmee de kwaliteit van ons handelen verbeteren.

Indien u een klacht heeft over de logopedische behandeling, kunt u die het beste neerleggen bij de behandelend logopedist.
Zij kan samen met u zoeken naar een oplossing om de situatie zo snel mogelijk te verbeteren.

Komt u er niet uit met de behandelend logopedist, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de praktijkhouder Marjoleine Huitema. Zij zal samen met u en de behandelend logopedist zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor
alle partijen. Er wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan met uw klacht.

De praktijkhouder is bereikbaar op onderstaande nummer:

Marjoleine Huitema: 06 – 412 498 82

Komen we er samen niet uit, dan kunt u met de klacht terecht bij Quasir. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De klachtenregeling van de QuasirStichting Zorggeschil is hieraan verbonden. Logopedisch Spectrum Nederland volgt deze klachtenregeling.

Back to Top