Mees

meesOp 19 mei 2008 werd onze zoon Mees geboren met een ernstige hartafwijking. Door deze afwijking moet Mees meerdere operaties ondergaan. Toen hij 10 weken was kreeg hij zijn eerste operatie, en tijdens het herstel in het ziekenhuis bleek dat Mees niet meer kon/wou drinken, en kwam hij thuis met volledige sondevoeding.

Al snel werden we door de kinderarts doorverwezen naar Marjoleine Huitema om te beginnen met pre-verbale logopedie. Vanaf het begin hebben we ons erg vertrouwd gevoeld met de manier van werken, en hoe we samen het pad hebben bewandeld om Mees zover te krijgen dat hij niet meer van zijn sonde afhankelijk was. Dit volledig in zijn tempo, en kijkend naar hoe Mees op alles reageerde. Met verschillende oefeningen en tips werden we thuis geholpen. Met aanbieden van voeding op een lepeltje en later oefenen met stukjes, kwamen we hapje voor hapje, stukje voor stukje steeds dichterbij het moment dat de sonde eruit zou mogen. Mees ging steeds meer eten, en voelde zich steeds veiliger.

Na 2,5 jaar was het zover, en samen met de kinderarts, fysiotherapie en Marjoleine (logopedie) kwam de dag dat de sonde eruit mocht, en Mees het helemaal zelf mocht proberen. Sindsdien is de sonde niet meer nodig geweest, en hebben wij een kleuter die met ontzettend veel plezier eet!

De familie Leemhuis

Tijs

Logopedie en Down Syndroom: over Leespraat en onderscheidend zijn

Wij komen al bij Marjoleine vanaf dat Tijs een baby was. Tijs is geboren met het Downsyndroom en 3 dagen na zijn geboorte werd ons vanuit het ziekenhuis een logopediste ´toegewezen´. Op dat moment overviel ons dat behoorlijk en dachten we af en toe, moet dat nu al..?
Maar inmiddels zijn we heel blij dat Marjoleine Tijs al die jaren al begeleidt.

De eerste jaren kreeg Tijs van Marjoleine preverbale logopedie; hulp bij het goed leren eten en drinken, het stimuleren van de mondmotoriek en het aanleren van gebaren. Toen Tijs 2,5 jaar oud was, zijn we aan de slag gegaan met Leespraat. Een speciale methode voor Downies voor het ‘leren lezen om te leren praten’. We hebben een cursus gevolgd en samen met Marjoleine zijn we deze methode zowel tijdens de logopedie als thuis toe gaan passen. Het werken vanuit het affect, het combineren met spelletjes, het integreren in het dagelijkse ritme thuis en met name ook de visuele ingang; het werkt!!

Ondertussen heeft Tijs twee keer een half jaar logopedie in groepsverband gehad, voor o.a. het aanleren van verschillende begrippen, verbeteren van concentratie en luisterhouding, stimuleren van de innerlijke spraak en taalproductie. Hierbij werd ook steeds de Leespraat methode gebruikt als ondersteuning.
Sinds september vorig jaar komt Tijs weer wekelijks bij Marjoleine voor 1 op 1 behandeling, gericht op verstaanbaarheid, mondmotoriek, articulatie en taalontwikkeling.

Tijs gaat elke week enthousiast naar logopedie, vindt het leuk om samen met Marjoleine te werken. De structuur van elke behandeling is voor Tijs duidelijk en geven we aan met foto’s en bijbehorende zinnen. Marjoleine weet goed wat Tijs leuk vindt en gebruikt dat ook om Tijs enthousiast mee te laten doen met verschillende opdrachten. Zo komt de olifant nogal eens voorbij, Tijs vindt dat geweldig. Daarnaast maakt Marjoleine heel veel gebruik van de Leespraat methode tijdens de logopedie. Tijs is nu 5 jaar en kan behoorlijk lezen (en praten). Omdat hij al zo ver is met de methode, kan Marjoleine dit ook goed gebruiken. Het lezen en praten gaan echt hand in hand, bijna alles wordt visueel aangeboden en op die manier gaat het verbeteren van de articulatie, verstaanbaarheid, uitbreiden van zinnen, taalontwikkeling echt super.
Voor ons is het vanzelfsprekend dat Marjoleine als logopediste de Leespraat methode bij Tijs gebruikt. We merken echter steeds weer, vanuit een opgebouwd netwerk van ouders met een kind met Down Syndroom en forums op internet ed., dat het toch niet vanzelfsprekend is dat een logopediste Leespraat toepast of zelfs kent.

Door onze positieve ervaring met Tijs is dit eigenlijk niet te begrijpen. Leespraat is speciaal ontwikkeld voor kinderen met Down en het (visueel) leren lezen helpt kinderen zoals Tijs enorm vooruit in hun articulatie, hun vaardigheid om lange en correcte zinnen te produceren, hun woordenschat, hun taalbegrip etc. Wat dat betreft is Marjoleine als logopediste wel onderscheidend bezig. We zijn dan ook heel blij met haar en hopen dat Tijs nog veel van en met haar zal leren!

Marjan Kouwen-Schokker

Back to Top